Ostrý start nové Smluvní dokumentace optikou ADS

22.11.2012 14:08

 

3. červenec 2012 byl ostrým startem v používání nové Smluvní dokumentace, která pro spolupracovníky OVB znamenala částečnou úpravy jejich systému finančního poradenství.

Proč jsem použil přívlastek „částečnou"? Důkazem pro to je dosažení produkčního výkonu obchodních struktur OVB, který se v produkčním měsíci červenec 2012 opět přehoupl přes magickou hodnotu 800 000 brutto jednotek. To je signálem, že tato forma není pro finanční poradce zásadně nic nového, jen se s ní potřebují sžít a zapracovat ji do své komunikace s klientem.

Školením to nekončí, ADS Call centrum v permanenci

Tým ADS zastřešoval implementaci nové Smluvní dokumentace do obchodních struktur OVB. Tato činnost ale neskončila provedenými úvodními školeními a seznamováním s obsahem Smluvní dokumentace. Pokračovala i v době praktického používání v prvním produkčním měsíci a bude pokračovat i nadále. Komunikace se spolupracovníky v období používání v prvním produkčním měsíci měla možná větší význam než v době školení, protože vycházela již z praktického používání a logicky s sebou přinášela praktické poznatky, které nebylo možné postihnout v metodických pomůckách, a potvrzovala vytčený cíl - tj. standardizovat Smluvní dokumentaci do finančního poradenství OVB. Pro tyto účely byla zřízena speciální telefonní linka - tzv. ADS Call Centrum, denně tým ADS obsluhoval také e-mailovou adresu ads@ovb.cz, kam směřovaly nejenom dotazy spolupracovníků na používání Smluvní dokumentace, ale i náměty na proobchodní úpravy formy nové Smluvní dokumentace. Ze zpětné vazby a dotazů jednotlivých finančních poradců OVB byl vytvořen obecný materiál pro využití obchodními strukturami „Otázky a odpovědi", který byl stejně jako kompletní nová Smluvní dokumentace umístěn na web Analytického centra OVB k využití a podpoře spolupracovníků OVB.

Stejně jako používání Smluvní dokumentace obchodní sítí bylo nové i zpracování těchto dokumentů na Centrále OVB. Tým z Oddělení zadávání pod vedením člena představenstva Romana Daneše, kde jsou do systému zadávány produkční smlouvy vytvořené finančními poradci OVB, tuto úpravu své činnosti zvládl. Dále však toto oddělení pracuje na zkvalitnění rychlosti zpracování produkce tak, aby odpovídalo představám a požadavkům obchodních struktur OVB.

Ani o veselé momenty nebyla nouze

Ačkoliv je téma nové Smluvní dokumentace důležité a vážné, o veselé momenty v průběhu její implementace nebyla nouze. Snad jeden za všechny - při školení obsahu Smluvní dokumentace byly v rámci metodických materiálů poskytnuty obchodním strukturám vzory jednotlivých formulářů pro názornou ukázku a možnost cvičného vyplnění, které byly označeny slovem „Specimen". Jaké bylo překvapení pracovnice Oddělení zadávání, když při zpracování produktové smlouvy nejmenovaného spolupracovníka OVB nebylo možné tuto produkci zpracovat a zadat do systému... Smluvní dokumentace byla totiž vyplněna na tomto vzorovém formuláři, chyběly snad jen údaje při školeních používaného fiktivního klienta.

Kruh se uzavírá - zpět k mušketýrskému heslu

Tento způsob doprovodné dokumentace nejenže splňuje nezbytné požadavky stanovené právními předpisy, ale bude i nápomocen při prokazování způsobu poskytnutí finančního poradenství klientovi, a to zejména v případě, kdy klient, ať už prostřednictvím stížnosti v rámci OVB, či prostřednictvím podání stížnosti na Českou národní banku, tvrdí opak. A jsme opět na začátku - Jeden za všechny, všichni za jednoho. Mušketýři chránili svého krále, ale ochraňovali se i navzájem a bojovali proti intrikám kardinála. Poradci OVB chrání klienta, ale chrání i sebe a bojují proti intrikám konkurence.

Text: Petr Meliš

 

Zpět