OVB: Projekt Moje Familie slaví úspěchy

13.10.2011 14:40

Před více než rokem představila OVB Allfinanz a. s. v Liberci pilotní projekt finančního vzdělávání Moje Familie pro žáky základních škol. V té době nikdo nepředpokládal, jak velký ohlas vzbudí projekt nejen u nás, ale i  na Slovensku, v Polsku, nebo na Ukrajině. Jen v ČR využilo šance na vzdělávání dětí v oblasti financí 72 škol (přibližně 6500 žáků).

Projekt Finančního vzdělávání žáků základních škol Moje Familie, budil pozornost již od svého počátku. Vyplňoval mezeru, která v českém vzdělávacím systému v této oblasti dlouhodobě byla. Mottem celého projektu je „být interaktivní a nenudit“. Unikátnost projektu spočívá v tom, že si mohou školy samy vybrat způsob, jakým se zapojí. Mohou získat třeba jen materiály, které jim pomohou při výuce, nebo se připojit k on-line aplikacím, či si „objednat“ odborné lektory, kteří jim připraví výuku na míru.

Od myšlenky k realizaci

Myšlenka vznikla v reakci na ekonomickou krizi, která postihla svět před dvěma lety. Jako jeden z jejích důvodů se ukázalo nezodpovědné a nepromyšlené zacházení s penězi od většiny spotřebitelů. „V  OVB jsme si tehdy řekli, že chceme-li zabránit podobným situacím, musíme se věnovat také těm, kterých se nejvíce dotýkají. Jako správná volba se nám zdálo  začít s finančním vzděláváním, již na základní škole, kde informace vnímáme nejcitlivěji a zároveň si tvoříme základní návyky do života,“ říká Michal Knapp, generální ředitel OVB Allfinanz, a.s.

Od zrození nápadu k realizaci  uplynulo mnoho času i práce. Jedním z prvních důležitých kroků bylo kontaktovat školy a přesvědčit je, aby se do projektu zapojily. „Na počátku to bylo o něco těžší,“ říká  ředitelka Analytického centra a Akademi vzdělávání  v OVB Eva Poláchová. „Školy se především bály nákladů, které by mohly být s projektem spojeny.Po ujištění, že veškeré náklady nese na svých bedrech OVB, se začal  seznam plnit o něco rychleji. Nakonec se nám nepodařilo uspokojit požadavky všech škol, některé se tedy zapojí až letos.

. „Celý projekt Finančního vzdělávání žáků na základních školách je součást naší sociální odpovědnosti. A to znamená nejen to, že do něj OVB vloží finanční prostředky, ale především to, že se do něj aktivně zapojí její spolupracovníci. Jsem moc rád, že se to v případě tohoto projektu tak dobře podařilo a že Moje Familie se má i díky podpoře ze sítě tak čile k světu,“ říká generální ředitel OVB, Michal Knapp.

Děti si hrají a zároveň se učí

Ke konci uplynulého školního roku se do projektu Finančního vzdělávání nakonec zapojilo 72 škol z celé České republiky. Nejvíce jich bylo z Plzeňského a Karlovarského kraje, nezaostával však ani Liberecký kraj, kde to vlastně celé začalo a v neposlední řadě Praha.

A kolik žáků  se do projektu Moje Familie nakonec zapojilo a vyzkoušelo si hospodařit s penězi pro svou virtuální rodinu? „Úplně přesné číslo nemáme, ale ze statistik od škol je zřejmé, že šlo o více než 6,5 tisíce žáků, za což jsme moc rádi,“ říká Eva Poláchová, „Interaktivní hru Moje Familie za dobu realizace projektu hrálo již přes 4 tisíce žáků. Myslím, že jedním z důkazů, že si děti z našich lekcí něco odnesly je i skutečnost, že během simulování reality byly většinou úspěšné a podařilo se jim své virtuální rodiny učinit nejen šťastnými, ale také je uchránit od bankrotu,“ říká Poláchová.

„Hra žáky opravdu bavila. S lektorkou byla báječná spolupráce, již jsme domluveny na příští rok,“ říká například paní učitelka ze základní školy v Dolním Žandově na Chebsku.  „Úvodní přednáška splnila svůj účel – motivovala studenty k dalšímu získávání informací, přednášející velmi vhodně reagovala na dotazy. PC hra se nám libila, byla pro všechny přínosem,“ připojují se kantoři z víceletého gymnázia v Ostrově.

Moje Familie v médiích

Projekt Finančního vzdělávání žáků základních škol zaregistrovala i média.. „Již spuštění pilotního projektu vzbudilo velký zájemí. Na tiskové konferenci byla přítomna všechna média z Liberce a okolí a o koncept jako takový projevila velký zájem. Česká televize například přinesla ve svém zpravodajství reportáž přímo z výuky,“ říká Jaroslava Matoušková. Demo ukázku hry Moje Familie přinesl na svých stránkách také zpravodajský portál idnes.cz.

Co bude dál?

V současné době se připravuje pokračování projektu Finančního vzdělávání pro žáky základních škol i  pro nový školní rok. „Do projektu se nám hlásí další základní školy a my se snažím, v rámci našich možností, vyjít všem vstříc,“ říká Eva Poláchová.

Z pohledu dalšího technického rozvoje hry pro nový školní rok vzniká sekce Fanoušek, která bude tvořit podstránku pro učitele, s různými informacemi určenými pouze pro ně.. Nově je také vytvořen demo-klip jak s hrou pracovat, a efektivnější úpravou projde i sekce statistiky,“ upozorňuje na novinky Jaroslava Matoušková.

„Měli jsme poměrně silnou zpětnou vazbu od učitelů i rodičů, takže víme, které části potřebují  upravit, na co klást větší důraz a kde můžeme naopak ubrat,“ říká Poláchová. Podle ní si učitelé i rodiče cení především toho, že se děti musejí samy rozhodovat a učí se tak odpovědnosti, která na nich ve hře Moje Familie leží.

Do budoucna je v  plánu  rozšířit Mojí Familii  o další hrací moduly a to jak pro starší žáky tak i pro pro dospělé, vysvětluje Poláchová. Je tak docela dobře možné, že z projektu pro děti se vyvine celospolečenský projekt, který bude bojovat s finanční gramotností zcela specifickým, podle širokých reakcí ale velmi oblíbeným způsobem napříč věkovými skupinami.

Zpět