OVB radí: Lehkomyslný přístup se v případě nehody nemusí vyplatit

24.01.2011 14:18

Dana Skácelová se chystala na slavnostní zakončení roku. Protože byla společensky založená, rozhodla se uspořádat silvestrovskou oslavu nejen pro sebe a manžela, ale i pro pár rodinných přátel. Navíc nedávno dokončili v domě větší rekonstrukci, takže uspořádání silvestrovské oslavy se jí zdálo vhodnou příležitostí ukázat modernizaci přátelům. Společnost, kterou hostitelka i s manželem sezvala na oslavu, nebyla nikterak velká, dohromady další tři manželské páry a kolegyně ze zaměstnání.

Souhrn náhod

Přesto měla organizátorka z akce těžkou hlavu. Záleželo jí totiž na tom, aby bylo vše pečlivě připraveno. Manžela dokonce přiměla k neoblíbené, ale přece jen nutné domácí činnosti, totiž k vysávání. Sama se věnovala vaření. Vše bylo téměř hotovo, když se rozhodla koupit ještě pár drobností v nedaleké samoobsluze. Prodejna se sice nacházela v blízkosti, ale kvůli mrazivému počasí se hospodyně rozhodla použít raději auto.
Soudě podle obsazenosti parkoviště však podobný problém s chybějícími drobnostmi na oslavu řešilo větší množství lidí, než by se dalo čekat. Řidička proto musela projet celé parkoviště třikrát dokola, než se jí podařilo najít volné místo. Pravděpodobně v euforii, že trápení z hledání místa je u konce a také z obavy, aby jí někdo těžce vydobyté místo neobsadil, prudce zatočila na vyznačený obdélník. Bohužel, špatně však odhadla vzdálenost a také v důsledku zledovatělé vozovky pravým rohem předního nárazníku zavadila o levé zadní dveře vedle parkujícího vozidla. Ke střetu došlo v okamžiku, kdy už v zaparkovaném vozidle seděl jeho majitel, který chtěl zrovna nastartovat motor. Jak Dana Skácelová, tak poškozený vystoupili z vozidel a prohlíželi si rozsah způsobené škody.

Drobné škody

Na vozidle řidičky byla škoda minimální, jednalo se pouze o odřený přední nárazník a prasklé plexisklo pravého směrového světla. Naštěstí ke škodě většího rozsahu nedošlo ani na autě poškozeného, levé zadní dveře byly lehce promáčklé a bylo znatelné drobné poškození laku. Řidička uznala vlastní zavinění, ale vzhledem k rozsahu škody se s poškozeným dohodla, že k nehodě nezavolají policii. Dokonce ani nesepsali záznam o dopravní nehodě, pouze si opsali státní poznávací značky a předali telefonní čísla s tím, že celou záležitost vyřeší později – tedy v budoucím roce.

špatná varianta

  • Viník ani poškozený se nezajímali, zda při nehodě nedošlo ke zranění osob, což má být vždy první zkoumaná okolnost.
  • Nepořídili si fotodokumentaci z místa nehody, ani fotodokumentaci rozsahu škod na obou automobilech, ačkoli i tento moment rozhoduje o postupu pojišťovny.
  • Ani jeden z účastníků nehody nezajistil svědky, kteří by v případě sporů podali svědectví o vzniku a průběhu dopravní nehody, jakož i o rozsahu škod na vozidlech.

správná varianta

  • V první řadě je nutné zajímat se, zda nedošlo ke zranění účastníků dopravní nehody. V případě nutnosti poskytnout první pomoc a přivolat záchrannou službu, až poté zjišťovat stav majetkové škody.
  • Pokud účastnící nehody nepřivolají k šetření policii, mají povinnost sepsat záznam o dopravní nehodě, v němž přesně popíší vývoj událostí.
  • Viník se nemá spoléhat na ústní dohodu s poškozeným. Pokud totiž poškozený jednoznačně určí osobu odpovědnou za nehodu a oznámí škodu pojišťovně viníka, může pojišťovna vyžadovat od viníka úhradu vyplaceného pojistného plnění, a to o z titulu neoznámení škodné události.

MILOSLAV STEJSKAL, OVB Allfinanz

Zpět