OVB radí: Ústní dohody jsou těžko prokazatelné. Chtějte písemné

21.12.2010 11:50

David Přikryl se rozhodl, že si koupí starší automobil od soukromé osoby. Po prohlídce a zkušební jízdě byl s automobilem spokojen a rovněž navrhovaná cena se mu zdála přijatelná a akceptovatelná. S majitelem proto sepsali kupní smlouvu.
Ústně se s ním rovněž domluvil na okamžitém zaslání technického průkazu, jakmile budou provedeny nutné administrativní kroky. Prodávajícímu David Přikryl zaplatil celou kupní cenu najednou a s automobilem odjel.

V dobré víře

Očekával, že původní majitel navštíví evidenci silničních vozidel, kde nechá do technického průkazu zapsat, že vozidlo má už nového majitele.
Jako velmi vstřícný krok se mladému muži jevila skutečnost, že původní majitel mu nabídl i možnost krátkodobého využití dosavadního pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tedy takzvaného povinného ručení, a to až do doby, než si nový majitel sjedná vlastní.
Dohoda zněla, že prodávající nezruší povinné ručení minimálně do doby, kdy bude auto převedeno na Davida Přikryla.
Ten tedy odjížděl automobilem i se zelenou kartou, kterou se prokazuje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Kupující předpokládal, že přihlášení vozidla na jeho osobu bude trvat jen několik dnů.
Počítal nanejvýš s týdnem, a to jen z důvodu, že úřední hodiny v evidenci silničních vozidel nejsou zrovna pružné.

Právník ve hře

Když zásilku s technickým průkazem nedostal ani po týdnu, pokusil se spojit s prodávajícím telefonicky. Nepředpokládal špatný úmysl, spíše se domníval, že šlo jednoduše o nedostatek času, což je lidské. Po několika marných pokusech o telefonický kontakt poslal však původnímu majiteli doporučený dopis. Když i ten zůstal bez reakce, zapojil už do záležitosti právníka.
Původní majitel zareagoval až na jeho výzvu a technický průkaz s novými údaji skutečně zaslal.
David Přikryl si poté hned sjednal povinné ručení a automobil přihlásil na sebe. Domníval se, že problémy jsou tím u konce. Česká kancelář pojistitelů ho však vyzvala, aby zaplatil sankční poplatek za provoz nepojištěného vozidla. Původní majitel totiž i přes ústní dohodu vlastní povinné ručení po deseti dnech od data prodeje zrušil a David Přikryl nové uzavřel až v okamžiku, kdy měl k dispozici technický průkaz.
Mezidobí představovalo 19 dní, za které měl tedy nyní zaplatit. Naštěstí nešlo o nějakou likvidační částku, přesto to byla nepříjemná událost. Autor je konzultant společnosti OVB Allfinanz.

Špatná varianta

  • David Přikryl se spolehl na ústní dohodu, která se však těžko prokazuje a také vymáhá.
  • Nesjednal si vlastní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení), ale věřil příslibu původního majitele, že pojištění zruší až poté, co mu odešle technický průkaz už s vyznačením nového majitele.
  • Otálel se zapojením právníka, ačkoliv měl opodstatněné pochybnosti o serióznosti prodávajícího. Tím ztratil čas.

Správná varianta

  • Do kupní smlouvy měla být začleněna povinnost prodávajícího zaslat kupujícímu originál technického průkazu s vyznačením odhlášení ke konkrétnímu datu.
  • David Přikryl měl ihned po koupi vozidla uzavřít povinné ručení, protože pojišťovně by stačila i fotokopie technického průkazu.
  • V případě, že vozidlo skutečně používal po určitou dobu bez povinného ručení a obdržel výzvu k zaplacení sankce, měl ji hned uhradit. Dluh totiž stále narůstal o úroky z prodlení, náklady soudního vymáhání a podobně.

MIROSLAV STEJSKAL, OVB Allfinanz

OVB Allfinanz

Společnost OVB Allfinanz, a.s., je přední finančně poradenská společnost, působí na českém trhu od roku 1993 a je dceřinou společností německé OVB Holding AG. V současné době má v ČR přes 1 milion klientů a spravuje více než 2 miliony smluv. Klientům je k dispozici celorepubliková síť kvalifikovaných poradců – pojišťovacích a investičních zprostředkovatelů. Mateřská společnost OVB Holding z německého Kolína nad Rýnem vznikla v roce 1970 na základě myšlenky poskytovat soukromým klientům obsažné, individuální a komplexní majetkové a finanční poradenství. V současné době působí prostřednictvím dceřiných firem v dalších 13 zemích Evropy.
Koncern OVB se sídlem holdingu v Kolíně nad Rýnem je jedním z předních evropských poskytovatelů finančních služeb. Od založení OVB Vermögensberatung AG v roce 1970 v Německu zaměřuje OVB svou obchodní činnost na zákaznicky orientované poradenství pro soukromé domácnosti v oblasti ochrany majetku, vybudování a rozvoje majetku, starobního zaopatření a získávání nemovitostí. OVB v současnosti poskytuje poradenství v Evropě zhruba 3 mil. zákazníků a spolupracuje s více než 100 renomovanými produktovými partnery. OVB je v současné době aktivní celkem ve 14 zemích, přičemž pro koncern pracuje kolem 5 000 finančních poradců na plný úvazek. V roce 2009 dosáhla OVB Holding AG, která je od července 2006 kótována na Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560) se svými dceřinými společnostmi celkových provizních příjmů ve výši 201,6 mil. Euro a rovněž EBIT ve výši 9,6 mil. Euro.

Zpět