OVB radí: V jakých případech pomůže pojištění odpovědnosti?

19.11.2010 13:53

V současnosti existuje na trhu několik produktů, které se dají označit jako pojištění odpovědnosti. Jednak jde o zákonné pojištění odpovědnosti, pak o pojištění profesní odpovědnosti a dále o obecné pojištění odpovědnosti. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Zákoník práce

Podnikatel nebo podnik zaměstnávající alespoň jednoho zaměstnance je povinen pojistit se pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.
Jedná se v podstatě o přenesení rizika na pojišťovnu včetně všech výdajů, které vyplývají ze zákoníku práce. Může jít například o ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, náhradu za bolest nebo léčebné náklady.
Pokud v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání došlo ke smrti zaměstnance, je vyplacena i náhrada přiměřených nákladů na pohřeb, výživu pozůstalých a jejich jednorázové odškodnění. Zákonné pojištění vzniká dnem vzniku pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.
Zaměstnavatel musí vše písemně a bez zbytečného odkladu oznámit pojišťovně.
Zákonné pojištění se platí ve čtvrtletních platbách, základem pro výpočet pojistného je suma vyměřovacích základů za předchozí kalendářní čtvrtletí všech zaměstnanců.

Rizikové profese

Pro případ, kdy je škoda vyvolána profesní činností podnikatele, si lze sjednat pojištění profesní odpovědnosti.
Týká se především těch činností, které vyžadují speciální zkušenosti, znalosti a vzdělání. U těchto profesí se pojištění profesní odpovědnosti sjednává dokonce ze zákona: auditor, daňový poradce, účetní, advokát, zprostředkovatel pojištění, autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr, technik činný ve výstavbě, dražebník, oceňovatel majetku a zadavatel klinického hodnocení.
Hlavním důvodem je skutečnost, že v důsledku výkonu těchto profesí mohou vzniknout škody velkého objemu, které podnik či podnikatel nejsou schopni uhradit vlastními prostředky. Jde tak v podstatě o ochranu třetích osob, kterým je škoda způsobena. Pojištěný podnik či podnikatel navíc získávají potřebnou jistotu; nemusí se obávat, že se v důsledku chyby dostanou do vážných finančních problémů.
Pojištění profesní odpovědnostimápro podnik tím větší význam, čím menším kapitálem podnik disponuje. Platí totiž jedna zásada: malá firma může způsobit stejně velkou škodu jako velká firma.

Jistota především

Pojištění profesní odpovědnosti se vztahuje na konkrétní profese, kdežto pojištění obecné odpovědnosti si může sjednat prakticky každý podnik či podnikatel. Předmětem tohoto pojištění je škoda, kterou podnik či podnikatel způsobil třetí osobě porušením právní povinnosti nebo provozní činností.
Pojištění může zahrnovat odpovědnost za škodu na věci, odpovědnost za škodu na zdraví nebo životě a odpovědnost za následnou finanční škodu. Je možné i připojištění například finančních škod, škod na věcech převzatých a užívaných, škod na věcech zaměstnanců vzniklých při plnění pracovních úkolů a podobně.
Každá pojišťovna si tyto pojistné produkty nazývá jinak, většinou vytváří balíčky několika pojistných produktů a snaží se prodat spolu s tímto pojistným produktem i cestovní a úrazové pojištění, pojištění majetku a podobně.
Odpovědnost se však nemusí týkat jenom zaměstnavatele, škodu může způsobit i zaměstnanec. Zákoník práce sice stanovuje limit škody, kterou musí zaměstnanec uhradit, ale i tak to může být pro většinu firem velká částka. Proto je dobré i pro zaměstnavatele, aby pracovníci byli pojištěni.

EVA POLÁCHOVÁ, OVB Allfinanz

OVB Allfinanz

Společnost OVB Allfinanz, a.s., je přední finančně poradenská společnost, působí na českém trhu od roku 1993 a je dceřinou společností německé OVB Holding AG. V současné době má v ČR více než 1 mil. klientů a spravuje více než 2 miliony smluv. Klientům je k dispozici celorepubliková síť kvalifikovaných poradců – pojišťovacích a investičních zprostředkovatelů. Mateřská společnost OVB Holding z německého Kolína nad Rýnem vznikla v roce 1970 na základě myšlenky poskytovat soukromým klientům obsažné, individuální a komplexní majetkové a finanční poradenství. V současné době působí prostřednictvím dceřiných firem v dalších 13 zemích Evropy.
Koncern OVB se sídlem holdingu v Kolíně nad Rýnem je jedním z předních evropských poskytovatelů finančních služeb. Od založení OVB Vermögensberatung AG v roce 1970 v Německu zaměřuje OVB svou obchodní činnost na zákaznicky orientované poradenství pro soukromé domácnosti v oblasti ochrany majetku, vybudování a rozvoje majetku, starobního zaopatření a získávání nemovitostí. OVB v současnosti poskytuje poradenství v Evropě zhruba 3 mil. zákazníků a spolupracuje s více než 100 renomovanými produktovými partnery. OVB je v současné době aktivní celkem ve 14 zemích, přičemž pro koncern pracuje kolem 5 000 finančních poradců na plný úvazek. V roce 2009 dosáhla OVB Holding AG, která je od července 2006 kótována na Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560) se svými dceřinými společnostmi celkových provizních příjmů ve výši 201,6 mil. Euro a rovněž EBIT ve výši 9,6 mil. Euro.

Zpět