Studentské granty, další příklad spolupráce s VŠFS

21.08.2012 09:28

OVB Allfinanz je od minulého roku hlavním partnerem Vysoké školy finanční a správní. Rozsah spolupráce je velmi široký, jednou ze společných aktivit bylo i vyhlášení osmi grantů určených studentským týmům. Tyto granty byly vypsány na vysoce aktuální témata týkající se finančních trhů a jsou primárně určeny studentům magisterských a doktorandských studií. Cílem projektu je nabídnout talentovaným studentům propojení jejich studia a s praxí. 

V průběhu března uplynulého roku byla navržena témata jednotlivých praxí tak, aby jednak korespondovala s obsahem studia na VŠFS a aby také výsledné práce byly využitelné pro praxi našich spolupracovníků. Ke každému tématu byl zvolen i odpovídající partner z oblasti produktových partnerů OVB, aby studenti mohli dílčí části svých prací konzultovat nejen s odborníky z řad spolupracovníků OVB, ale i s dalšími profesionály z finanční praxe.

Správný student pracuje i v létě

Ke zvoleným tématům se přihlásilo více než 20 studentů a vzniklo tak celkem 7 skupin, které počátkem května začaly intenzivně pracovat na zvolených tématech. V průběhu letních měsíců tak probíhala poměrně čilá korespondence a diskuse s jednotlivými produktovými partnery i se zástupci OVB, každá z prací měla svého vedoucího ze strany studentů a navíc měla k dispozici i vedoucího z lektorského týmu VŠFS. Výsledkem úsilí všech zúčastněných bylo předložení 7 studijních prací v rozsahu 20-30 stran textu, které měly dle zadání obsahovat:

 1. Úvod, předmět a cíl práce
 2. Obecnou charakteristiku produktů v dané oblasti v kontextu cílové skupiny klientů
 3. Přehled současného stavu problematiky v kontextu ČR
 4. Přehled současného stavu problematiky ve světovém kontextu
 5. Analýzu stavu problematiky, trendy, prognózy, marketing
 6. Vlastní závěr, naplnění cíle a zadání práce
 7. Seznam použité literatury

 

Zpětná vazba je nesmírně cenná

Konečné hodnocení prací provedla v listopadu komise složená se zástupců VŠFS a OVB s odporučením od jednotlivých produktových partnerů. Jak už to život přináší, ne všechny práce odpovídaly plně zadání, ale některé práce přinesly velmi zajímavé myšlenky a názory. Ze sedmi hodnocených výsledných prací tak plně odrážely zadání pouze dvě, další tři částečně a dvě nevyhověly vůbec a nebyly tedy honorovány. 

Nesmírně důležitá je ta skutečnost, že konečné vyhodnocení grantů probíhalo za účasti všech studentů a to nejen v obecné rovině, ale i na bázi separátních rozhovorů s jednotlivými skupinami, které tak získaly konkrétní a detailní zpětnou vazbu. Naopak hodnotnou zpětnou vazbou pro OVB bylo to, že studenti velmi vítali právě propojení s praxí, kdy si své teoretické a mnohdy pouze encyklopedické znalosti mohli konfrontovat s odporníky z praxe. Navíc, vzhledem k tomu, že součástí téměř všech prací byla i část věnovaná distribuci konkrétního segmentu produktů, se studenti blíže seznámili s OVB v kontextu celého trhu finančního poradenství v České republice a tím byl podpořen cíl recrutingu v rámci VŠFS.

V nastaveném trendu chceme pokračovat s dílčími změnami i v letošním roce a po uzavření letošních grantů pak všechny práce shrneme do publikace, která bude k využití pro všechny naše spolupracovníky.

 

Granty byly vypsány v následujících oblastech:

 1. Přehled pojistného trhu (produkty a distribuce) v oblasti pojištění osob v ČR a v Evropě s důrazem na trendy v oblasti rezervortvorného versus čistě rizikového životního pojištění.
 2. Přehled úvěrových produktů v ČR a v Evropě, trendy a vliv světové finanční krize na tento segment finančního trhu.
 3. Přehled produktů v oblasti financování bydlení v ČR, Evropě a ve světě (produkty a jejich marketing, distribuce).
 4. Přehled produktů stavebního spoření, vývoj státní podpory v ČR a v evropském kontextu (produkty, distribuce, legislativa, využití v penzijním systému v rámci zemí střední Evropy). 
 5. Přehled produktů v oblasti penzijního připojištění, demografický vývoj v ČR, penzijní reforma v ČR, Evropě a ve světě. Penzijní systémy v Evropě.
 6. Přehled investičních nástrojů pro segment drobných (retailových) investorů (legislativní rámec poskytovaných služeb, dopad světové finanční krize na tento segment).
 7. Trendy v distribuci finančních produktů v ČR, Evropě a ve světě (legislativa, marketing a produkty).
 8. Dopady legislativních změn dohledových orgánů ČR v činnosti společností zabývajících se finančním poradenstvím pracující systémem strukturálního prodeje a jejich implementace (v letech 2000 až 2010).

 
 

Zpět