Zabezpečení na stáří

Nespoléhejte na stát, že se o vás na stáří postará a zajistěte si zasloužený odpočinek již nyní. Začněte si vytvářet finanční rezervy a využijte státní podporu a daňové úlevy. OVB poradci vám sestaví optimální kombinaci produktů pro spokojené stáří.

Penzijní připojištění

Začněte si postupně vytvářet rezervy pro odchod do důchodu. Díky penzijnímu připojištění to je možné se státním příspěvkem a s výhodnými daňovými odpočty, často s příspěvkem od zaměstnavatele.

Při splnění nároku na penzi vám bude díky připojištění vyplácena pravidelná penze, nebo jednorázově vyplacena naspořená částka.

Důchodové připojištění

S důchodovým pojištěním získáte jistotu vyplácení doživotního důchodu, nebo vyplácení časově omezeného důchodu pozůstalým v případě vaší smrti. Jedná se tak o produkt založený na podobném principu jako kapitálové životní pojištění, avšak s některými specifiky.

I v seniorském věku tak budete mít díky důchodovému připojištění zajištěn zdroj příjmů pro spokojené užívání si zaslouženého odpočinku.

  

Důchodové spoření

Na důchod se můžete dobře připravit díky mnoha finančním produktům. Vedle penzijního připojištění můžete využít například podílové fondy, životní pojištění, přímé investice do cenných papírů, stavební spoření, spořící programy, termínované vklady apod.