Experti: sociální výdaje a důchody snížit a daně bohatým zvýšit

07.03.2012 11:48

 

Ministr financí by měl pro zachování plánovaného deficitu státních financí v příštích třech letech snížit státní výdaje především v oblasti sociální a důchodové, zvýšit daně z příjmů vyšších příjmových skupin a vyloučit korupci z ekonomického dění. Konkurenceschopnost Česka poroste s podporou rozvoje malých a středních podniků, aplikovaného výzkumu i výuky technických a přírodních oborů. Eurozóna letošní rok přežije. Takové jsou převládající názory respondentů aktuálního průzkumu názorů na očekávaný vývoj české a evropské ekonomiky v roce 2012. Průzkum provedly v druhé polovině ledna agentury Donath Business & Media (DBM) a Factum Invenio (FI) v rámci příprav na Forecasting Dinner 2012. Tato akce byla výročním setkáním členů a hostů Czech CFA Society s předními domácími a zahraničními ekonomy, které se konalo pod záštitou Miroslava Singera, guvernéra České národní banky.

Respondenti mohli ministru Kalouskovi také doporučit kroky, které by měl přijmout, aby zůstal zachován vládou plánovaný deficit státního rozpočtu v letech 2012 – 2014. Dvě pětiny odpovídajících měly ve svém řešení zahrnuté změny v dani z příjmu vysokopříjmových skupin obyvatel, především jejich zvýšení.

OVB - CFATřetina do svého řešení zahrnula změnu danění právnických osob – půl na půl zvýšení a snížení. Současně dvě pětiny respondentů navrhovaly snížení státních výdajů, především v sociální a důchodové oblasti. Třetina by začlenila do systému opatření i jiné kroky, a to především omezení korupce a zefektivnění státní správy, dále pak zprůhlednění státních zakázek a omezení výdajů napříč všemi resorty.

Elektronického průzkumu se letos zúčastnilo celkem 1 977 respondentů ze 7 682 oslovených nositelů a kandidátů titulu CFA (Chartered Financial Analyst), vedoucích pracovníků zemských ředitelství OVB Allfinanz, významných manažerů a čtenářů elektronického bulletinu FS Final Word.

Letošní, již desátý, ročník Forecasting Dinner se konal 22. února v Kongresovém centru ČNB. Generálním partnerem Czech CFA Society i celé akce je společnost OVB Allfinanz.

Forecasting Dinner 2012

Pořadatel Forecasting Dinner 2012 Czech CFA Society je nezisková organizace finančních profesionálů, založená v dubnu 2002 v České republice. Je jednou ze 136 členských organizací CFA Institute (www.cfainstitute.org) a jejím cílem je prosazovat nejvyšší standardy etiky, odbornosti a profesionality v českém investičním prostředí a podpora vzdělávacího programu Chartered Financial Analyst (CFA). V současné době sdružuje 114 členů a více než 400 kandidátů z ČR a Slovenska.

OVB Allfinanz

Generální partner Forecasting Dinner 2012 OVB Allfinanz působí v České republice v oblasti poskytování finančních služeb od roku 1993. Zákazníkům pomáhá vytvářet finanční plány v oblasti financování bydlení, zajištění na stáří, investování peněz, spořících programů i v nejrůznějších pojištěních, a optimalizovat tak jejich rodinné rozpočty. Dnes společnost zaujímá vedoucí pozici – v České republice má dnes více než milion klientů. OVB Allfinanz je od roku 2009 generálním partnerem společnosti certifikovaných finančních analytiků Czech CFA Society.

Zpět