Jak zpracovat rodinný rozpočet? Poraďte se s odborníky OVB Allfinanz

05.06.2010 13:48

Nejste si úplně jistí, zda si na otázku nastavení rodinného rozpočtu dokážete zodpovědět sami? Nechte si poradit od finančního poradce OVB.

Na trhu existuje široké spektrum společností, které se poradenstvím zabývají. Jen na vás, komu svěříte důvěru do rukou. Na co byste však při výběru měli určitě myslet, je kvalifikace poradce. OVB finanční poradci jsou ve svém oboru profesionály, o čemž svědčí i stovky spokojených klientů. Každý finanční poradce společnosti OVB Allfinanz je na takové úkoly školen, disponuje několikaletou praxí a zná všechny zákonitosti a souvislosti tvorby rodinné finanční analýzy.

S OVB poradcem si nejprve určíte dvě roviny rozpočtu. Příjmy a vaše výdaje. Do příjmů se zahrnují čisté zisky ze zaměstnání, reálné příjmy z dalších pravidelných činností (např. podnikatelských), očekávané bonusy a výnosy, např. z investic či nemovitostí, stejně tak veškeré sociální dávky všech výdělečně činných členů vaší rodiny. Na straně výdajů pak stojí náklady rodiny na bydlení, případné půjčky, pojištění, finance vynaložené na provoz domácnosti, náklady na stravování a ošacení, dokonce i náklady spojené s chovem domácích mazlíčků.

Pokud spolu s poradcem OVB dáte obě tyto položky na misky vah, získáte komplexní pohled na finanční možnosti rodiny. V případě, že existuje přebytek, je třeba zvážit, jak jen co nejúsporněji využít ve váš prospěch. I s tím vám finanční poradce OVB Allfinanz může pomoci.

Při rozdělování volných financí myslete vždy o krok dopředu a investujte do zabezpečení rizik. Nikdy nevíte, kdy má na vás osud spadeno například v podobě ztráty zaměstnání, dlouhodobé nemoci apod., což vám potvrdí většina OVB poradců.

Tvorbu rezervy a její zhodnocení vám dnes zaručí mnoho finančních produktů na trhu a OVB poradci vám poskytnou radu, který z nich pro vás bude optimální.

V dalším kroku se nabízí plánování vašich individuálních snů a přání, například plánování vlastního bydlení, zajištění studia dětem, koupě lepšího vozu, zajištění lepší dovolené apod. Priority jsou nastaveny každým z nás individuálně v závislosti na pomyslném žebříčku našich hodnot. Obecně je jen dobré neupřednostňovat krátkodobé cíle před dlouhodobými, jen proto, že se k nim dostáváme pomaleji a postupně.

Zanalyzovat si rodinný rozpočet by měl každý z nás. Využívejme proto služeb osobního finančního poradce OVB.

Zpět