OVB Allfinanz, a.s. vstupuje do USF

23.09.2010 13:46
Představenstvo Unie společností finančního zprostředkování a poradenství na svém dubnovém zasedání vyhovělo žádosti společnosti OVB Allfinanz a přijalo jí za řádného člena sdružení. Své síly tak ke stávajícím členům připojuje jedna z nejvýznamnějších finančně-poradenských společností v ČR.

Jedná se již o páté rozšíření členské základny, která dnes zahrnuje majoritní část trhu v počtu celkem 16 subjektů - právnických osob poskytujících poradenské a zprostředkovatelské služby. Vstup OVB Allfinanz je výsledkem dlouhodobé vzájemné komunikace a neformální spolupráce, nový člen se bude standardně podílet na práci vrcholných orgánů unie a zapojí se i do probíhajících legislativních aktivit.

Ing. Igor Bielik, předseda představenstva USF, komentuje přijetí OVB Allfinanz takto: „USF již delší dobu se zájmem sledovala a citlivě vnímala probíhající procesy v OVB Allfinanz. Vrcholové vedení unie a OVB realizovala v posledních měsících sérii jednání, která vyústila v podpis strategického dokumentu „Dohoda o porozumění" ve kterém byla jasně deklarována shoda na základních principech a na společné vizi do budoucna. Jsem přesvědčen, že tímto krokem naplňujeme klíčové hodnoty USF, které si její zakladatelé dali do vínku a kterými jsou odpovědnost, informační otevřenost a etické principy. USF tím rovněž naplňuje svůj cíl být sdružením zahrnujícím a reprezentujícím významný segment trhu a být otevřenou všem partnerům s podobnými hodnotami. USF si také velmi váží důvěry vedení OVB. S OVB získává USF významného člena, který svými kapacitami, tržním i lidským potenciálem nepochybně pomůže ve společném prosazování našeho dlouhodobého programu."


Další informace poskytne:
Ing. Jiří Šindelář, mediální komise USF
mobil: +420 731 537 207 e-mail: jiri.sindelar@usfcr.cz
web: www.usfcr.cz
 

O Unii
Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) vznikla v červnu roku 2006. Jedná se o neziskové profesní sdružení právnických a fyzických osob podnikajících na území České republiky v oblasti finančního zprostředkování a poradenství. Členy Unie jsou společnosti Allfin PRO, ARGOS PZS, AWD Česká republika, Broker Consulting, Broker Trust, F E D S, FICHTNER, INTERLIFE, JPL SERVIS, KZ Finance, M.S.QUATRO, MONECO, NWD Asset Management CZ, OVB Allfinanz, Top Consultant a 1. Vzájemná poradenská. Členové Unie si kladou za cíl vytvořit vyšší standard v oblasti finančního poradenství a zprostředkování. Hlavní vizí, kterou Unie prosazuje, je odpovědnost zprostředkovatelských sítí za jednání svých poradců.

Zpět